MEN        1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
WOMEN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


INTERNATIONAL BEACH SOCCER RESULTS - 2019 (WOMEN)

09/05/2019	Salou (Spain)		Czechia			8-4 	England		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
09/05/2019	Salou (Spain)		Switzerland		2-0 	Russia		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
09/05/2019	Salou (Spain)		Russia			5-1 	Czechia		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
09/05/2019	Salou (Spain)		Spain			5-5 (p2)England		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
10/05/2019	Salou (Spain)		Spain			2-3 (x)	Russia		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
10/05/2019	Salou (Spain)		Switzerland		9-4 	Czechia		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
11/05/2019	Salou (Spain)		England			3-0 	Switzerland	World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
11/05/2019	Salou (Spain)		Spain			9-3 	Czechia		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
12/05/2019	Salou (Spain)		England			4-3 	Russia		World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round
12/05/2019	Salou (Spain)		Spain			3-2 	Switzerland	World Beach Games 2019 Q'fier	Europe, 1st Round

p1 = Team 1 win on penalties, After extra time
p2 = Team 2 win on penalties, After extra time
x  = After extra time
   = Match result not known
   = Match date not known